March 1, 2022

To so najtežji šolski predmeti!

Šola pogosto povzroča težave, čeprav je pouk zasnovan tako, da podaja učencem snov kar se da postopno in razumljivo. Pri mnogih predmetih je to zelo učinkovit način poučevanja in učenci z njimi načeloma nimajo težav. Pogosto pa se težave pokažejo pri nekaterih predmetih, ki veljajo za zahtevnejše.

Naletimo na nekatere stalne krivce za učne težave. To so zahtevni predmeti, ki ne omogočajo tako učinkovitega poučevanja v šoli. Zahtevajo nekaj več samostojnega dela in truda, pogosto je pomembno tudi to, da so učne vsebine predstavljene iz različnih perspektiv. Ker to pri rednem pouku ni vedno možno, iščemo za takšne predmete učno pomoč, predvsem inštrukcije. Najbolj iskane so inštrukcije fizike, matematike in drugih značilnih zahtevnih predmetov.

Inštrukcije fizike odgovarjajo na zahtevnost tega predmeta

Med najtežjimi šolskimi predmeti je gotovo fizika. Tu najdemo zahtevno učno snov, ki je ne moremo povsem učinkovito podajati pri pouku. Koncepte je namreč možno obravnavati z različnih gledišč in nemogoče je z eno razlago ugoditi vsem otrokom, ki imajo različne načine učenja oziroma sprejemanja novih informacij. Neizogibne so težave, ki se kažejo v pomanjkljivem znanju, tudi osnovni koncepti so lahko problematični. Ravno zato so inštrukcije fizike lahko zelo učinkovite, saj naslovijo specifične težave pri poučevanju tega predmeta.

Če se podajanje učne snovi prilagodi posamezniku, je fiziko možno precej lažje in bolje razumeti. Sploh zato, ker učna snov omogoča nazoren prikaz v praksi, z različnimi primeri in eksperimenti. Za to v šoli seveda ni časa, pouk vključuje le splošno predstavitev, ki morda odgovarja večini učencev, vsem pa ne. Tisti, ki imajo težave, bodo izkoristili inštrukcije fizike, ki nudijo alternativni prikaz učnih vsebin, kar je za te učence veliko bolj primerno. Pričakujemo lahko, da bodo rezultati v šoli hitro veliko boljši.

Izkaže se, da fizika ni nujno zelo zahteven predmet, so pa učne težave pogoste zaradi omejitev, na katere naletimo pri podajanju snovi pri rednem pouku v šoli. Zato so inštrukcije fizike lahko veliko bolj učinkovite. Pomembno pa je, da to možnost izkoristimo že takoj, ko se pojavijo težave, v nasprotnem primeru bo veliko dela z reševanjem problemov za nazaj.

inštrukcije matematike

Prav tako pogoste so inštrukcije poslovne matematike in matematike nasploh

Gotovo je kdo že ob branju naslova takoj pomislil na matematiko. To je zloglasni predmet, ki ga moramo uvrstiti med najtežje in za mnoge učence tudi najbolj problematične. Ne moremo pa izpostaviti le matematike, dotaknemo se tudi drugih predmetov, ki temeljijo na teh vsebinah – ravno zato se recimo izvajajo tudi inštrukcije poslovne matematike in podobnih predmetov, saj tudi pri teh naletimo na določene težave.

Za matematiko velja podobno kot za fiziko. Gre za učne vsebine, ki jih je treba predstaviti tako, da jih učenec res razume. Pri rednem pouku to ni vedno mogoče. Sploh zato, ker gre pri matematiki za bolj abstraktne koncepte, ki zahtevajo nekaj več truda, da jih res usvojimo. Zato so inštrukcije poslovne matematike in matematike nasploh precej iskane, saj je individualno delo veliko bolj učinkovito.

Težave z matematiko se pojavijo že precej zgodaj v šoli in jih je treba hitro nasloviti. Učna snov se namreč nadgrajuje in vedno temelji na osnovah, ki jih moramo dobro razumeti. Če ne odpravimo začetnih težav, tudi kasneje ne bomo uspešni pri razumevanju snovi in reševanju nalog. Ravno zato so inštrukcije lahko dobra rešitev, saj ustvarijo ugodne pogoje za uspešno učenje, preprečijo začarani krog težav, v katerega vodi slabo razumevanje osnov. To velja tako za inštrukcije poslovne matematike kot za splošno matematiko.

Inštrukcije poslovne matematike in strokovnih predmetov

Pri strokovnih predmetih, s katerimi se srečamo v kakšnih študijskih programih, imamo še posebej zahtevno delo. Potrebujemo dobrega inštruktorja, ki bo zagotovil kar najboljšo podlago za uspešno učenje. Tu nam AP inštrukcije pomagajo s pravim pristopom za vsakega študenta glede na zahteve študijskega programa in seveda glede na situacijo vsakega posameznika. S pravim pristopom so inštrukcije poslovne matematike zelo učinkovite, a spet je pomembno, da težave odpravimo pravočasno.

Kaj storiti, da šola ne bo težavna?

Težave v šoli so skorajda neizogibne, prav vsak učenec se prej ali slej sreča s kakšno oviro, ki je ne more povsem enostavno premostiti. A to še ne pomeni, da se bo ob tem zaustavil, prepreke je možno uspešno premagati, če se na to dobro pripravimo. 

Že iz zgoraj napisanega je očitno, da o uspehu v šoli močno odločajo dobri temelji. Treba je razumeti osnove, sploh pri zahtevnih predmetih. Zelo pogosta težava je ta, da učenci ne osvojijo osnov, šola pa nato s hitrim ritmom kopiči dodatne vsebine in nalaga nove probleme. Brez trdnih temeljev tudi nove snovi ne bo možno usvojiti, tudi če se pridno učimo. Zato je nadvse pomembno, da začnemo iz dobrega izhodišča, tako bo tudi kasneje delo v šoli lažje.

Da šola ne bo težavna, se je treba potruditi predvsem v samem začetku. Vzpostaviti je treba dobre temelje, ne le pri razumevanju učne snovi in posameznih učnih vsebin. Otroku je treba privzgojiti tudi dobre delovne navade, ga navaditi na redno učenje in domače delo. To je lahko problem tudi pri pridnih otrocih, ki v šoli brez težav opravljajo svoje obveznosti, saj kasneje ob večjih izzivih ne bodo vajeni trdega dela, ki ga je treba opraviti. Šola je stalno le priprava na nove izzive, zato je uspešen začetek izredno pomemben. Vsekakor pride v poštev že učna pomoč za osnovno šolo, pogosteje pa se poslužujemo inštrukcij in drugih opcij pri srednješolcih. Pametno je, da čim bolj poudarjamo samostojno delo in trud, da prav tako izkoristimo preostale možnosti, ki olajšajo šolsko delo v primeru težav.