July 3, 2021

Možnosti zaščite patenta in intelektualne lastnine!

Dobre ideje sicer niso redkost, bolj redko pa je, da domislico znamo tudi dobro izkoristiti. To je značilno predvsem za izume, ki se uporabljajo v industriji.

V takšnih primerih je zelo pomembno, da domislico učinkovito zaščitimo pred morebitnimi zlorabami – običajno namreč takšni izumi predstavljajo odločilno konkurenčno prednost, ki bi jo konkurenti seveda radi tudi sami izkoristili.

Kljub temu, da takšne in drugačne domislice ne dopuščajo enostavne zaščite, je področje dokaj dobro urejeno. Takšne ideje namreč ščiti patent, to je oblika zaščite intelektualne lastnine.

V tem primeru se lahko odločimo za:

Patentna prijava

Kako torej konkretno zaščititi domislico?

Treba bo obiskati Urad za intelektualno lastnino, kjer je možno opraviti ta postopek. Tam pridobimo obrazec za prijavo, na katerem je treba že navesti vse potrebne podatke. Prijava mora izpolnjevati pogoje za podelitev patenta, se pa lahko nekatera dokazila posreduje naknadno.

V vsakem primeru bo treba navesti točen opis domislice, predvsem pa mora biti jasno razložena industrijska uporabnost – zaščita namreč ne velja za gole domislice, temveč le za tiste, ki jih je možno uporabiti v praksi. Ni treba, da že obstaja prototip takšnega izdelka, mora pa biti ta opisan.

Kaj pa cena?

Seveda zaščita ni brezplačna, treba bo poravnati prijavno pristojbino in nato določeno vsoto za vzdrževanje patenta. Znesek je vsako leto višji, tako da na dolgi rok zaščita postaja vedno dražja.

Patentna prijava v izhodišču zahteva le dobrih 100 evrov za prijavno pristojbino in že vključuje zaščito za tri leta, nato pa plačujemo le za vzdrževanje veljavnosti. Pametno je torej poskrbeti za to, da je patentna prijava popolna, saj prijavna pristojbina ni vrnjena v primeru zavrnitve prijave.

Ravno zato in zaradi precej kompleksnega postopka navedbe specifikacij in predložitve dokazil je smiselno, da patent pridobivamo s pomočjo patentnega zastopnika, ki pomaga pri teh opravkih.

Zaščita-intelektualne-lastnine-300x200

Registracija blagovne znamke

Praktično vsako podjetje ima intelektualno lastnino, ki jo pokriva registracija blagovne znamke. To so predvsem logotipi in drugi prepoznavni simboli, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju.

Gre torej za vsebine, ki se zelo opazno uporabljajo, zato so najbolj izpostavljene zlorabam. Ne moremo jih zaščititi tako kot fizično lastnino, saj se intelektualna stalno uporablja, pravzaprav je na trgu zelo očitno prisotna. Registracija blagovne znamke omogoča, da zaščitene vsebine lahko uporablja le imetnik teh pravic, v primeru zlorabe pa omogoča pravne ukrepe.

Postopek je razmeroma enostaven in ponuja učinkovito zaščito. Vseeno je treba upoštevati kar nekaj dejavnikov, saj ni nujno, da bo zadostovala že osnovna zaščita na tem področju. Posebej je treba premisliti o klasifikacijskih razredih izdelkov in storitev, v katerih želimo vsebine zavarovati.

V vsakem primeru - ne glede na registracijo ali patentiranje - pa na ta način pridobimo pravice, s katerimi lahko ekskluzivno uporabljamo zaščitene vsebine na konkurenčnem trgu. Na podlagi teh pravic lahko tudi ustrezno ukrepamo, če zaznamo morebitne kršitve. Seveda pa je treba paziti na obdobje veljavnosti zaščite in to po potrebi podaljševati.